Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

Kemosentez Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
KEMOSENTEZ
Fotosentez ve Kemosentez 
Derin deniz sıcak su delikleri etrafında biyolojik toplulukların keşfi heyecan verici bir bilimsel olaydır. Dev tüp solucanları, büyük kum midyeleri ve karidesler ile güneş ışığının ulaşmadığı ekosistem deniz bilimi çalışmalarında yeni bir alan açtı. Bu topluluklar neredeyse diğer deniz toplumlarından tamamen izole yaşar ve yeryüzünde canlılar için enerji kaynağı güneşle hiçbir temasları yoktur.

Fotosentez ; Bitkilerin organik madde (glikoz) üretmek için  güneş enerjisini kullanımı sürecidir. Bitkiler yaprakları aracılığıyla havadan güneş ışığı ve karbon dioksit  ,kökleri aracılığıyla topraktan su absorbe,ederek,yaşamın devamını sağlayan glikoz ve oksijen üretirler. 

Tüm fotosentetik organizmalar karbon dioksit ve sudan glikoz ve oksijene üretmek için güneş enerjisi kullanır. 

fotosentetik formül:
6CO 2 + 6H 2 O -> C 6 H 12 O 6 + 6O 2

Fotosentez bitki, protista ve bazı bakterilerde, yeterli güneş ışığının ulaştığı her yerde oluşur – yer yüzeyi, sığ suda, hatta buzun iç kısmında.
Kemosentez:bakterilerin organik besin (glikoz) üretmek için güneş ışığı yerine enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanarak gerçekleştirdiği bir biyo-sentez olayıdır.. Kemosentez derin denizde güneş ışığının ulaşmadığı hidrotermal bacalar ve metan sızıntıları etrafında gerçekleşir. Kemosentez sırasında bakteriler deniz tabanında veya midye ve tüp solucanı gibi hayvanlar içinde(Endosimbiyoz), yaşar.Bu bakteriler su ve karbon dioksit den glikoz yapmak için gerekli enerji hidrojen sülfür ve metan kimyasal bağlarından üretir. Saf sülfür ve kükürt bileşikleri yan ürün olarak oluşur.

kemosentetik formül: CO 2 + 4H 2 S + O 2 -> CH 2 0 + 4S + 3H 2 O

Kemosentez çeşitleri 
Farklı kemosentetik organizmalar besin üretmek için farklı yollar kullanırlar.Farklı kimyasal reaksiyonlar tarafından ürettikleri enerjiyi kullanırlar.Karbon dioksit ,su ve oksijen kullanarak  şeker ve kükürt üretirler

Örnek:Hidrojen sülfürü oksidasyonda kullanan bakteriler
CO 2 + 4H 2 S + O 2 -> CH 2 0 + 4S + 3H 2 O

Diğer bakteriler sülfür yerine demir hidrojen, metan vb maddeleri oksitleyerek organik madde sentezini gerçekleştirir. Kemosentetik bakteri toplulukları volkanik alan, fay ve hidrotermal delikleri çevresinde ,denizlerde organik çöküntüler içinde, soğuk sızıntılar, balina leşleri ve batık gemilerde bulunurlar. 

En iyi bilinen kemoototrofik mikroorganizmalar arasında kükürt bakterileri, demir bakterileri, nitrifikasyon bakterileri, hidrojen bakterileri ve metan bakterileri vardır. 

1.
 Sülfür Bakterileri 
Bu bakteriler (örneğin, Beggiatoa, Thiothrix, Thiobacillus) enerji üretmek için çevreden absorbe ettikleri hidrojen sülfür (H 2 S) veya moleküler sülfür (S 2) kullanırlar. Bu metabolitleri ya kükürt (S 2 ) (eğer H 2 S kullanıyorsa) veya sülfata (SO 4 ) (eğer S 2  kullanıyorsa) okside ederler. Bu işlem sırasında üretilen enerji besin sentez için kullanılır.Kükürt bakterileri, H2S’yi oksitler ve çıkan kimyasal enerjiyle de kendilerine glikoz sentezlerler.

Besin sentezinin geçerli genel modeli: 
H2S + 02 --------------> H20 + 2S + 122 kcal
2S + 302 -------------> 2H2SO4 + 286 kcal


2.  Demir Bakterileri 
Bu bakteriler (örneğin, Gallionella, Ferrobacillus, Leptothrix, Clodothrix) demir bileşikleri içeren sulu ortamlarda yaşamaktadır.Çözünür demir bileşikleri, demir bileşiklerini (Fe + +), çözünmez demir bileşiklerine (Fe +++) dönüştürerek ürettikleri serbest enerjiyi besin sentezinde kullanırlar.Demir bakterileri, FeCO3 (Demir karbonat)ı oksitleyerek enerji sağlarlar. Bu enerjiyle de şeker, yağ ve protein gibi maddeler sentezlerler.

Genel besin sentezi kalıbı:
4FeCO3 + 6H2O -------------> 4Fe(OH)3 + 4CO2 + 58 kcal

 
3.  Nitrifikasyon Bakterileri 
Bu iki tip bakteri vardır: bunlar nitrit ve nitrat bakterileridir.  Nitrit bakteriler (örneğin, Nitrosomonas, Nitrosococcus) amonyağı (NH 3) oksitleyerek enerji kazanır ve  nitrit (N0 2)oluşturur.  Nitrat bakteriler (örneğin, Nitrobacter, Bactoderma) nitriti oksitleyerek enerji kazanır ve nitrat (N0 3) oluşturur.  Bu olaylarda kanılan enerji besin sentezinde kullanılır. Azot bakterileri, N bileşiklerini oksitlerler.

Genel kalıp aşağıdaki gibidir: 
Nitrit Bakteriler :2 NH3 + 3O2 › 2 HNO2 + 2 H2O + 158 Kcal 
Nitrat Bakterisi : 2 HNO2 + O2 › 2 HNO3 + 43 Kcal 

4. Hidrojen Bakterileri 
Bu bakteriler (örneğin Bacillus panctotrophus, Hydrogenomona) hidrojen içeren ortamlarda yaşarlar. Bu bakteriler hidrojeni oksitleyerek su ve enerji kazanırlar.kazanılan enerji besin sentezinde kullanılır. Hidrojen bakterileri: H2’yi oksitleyerek enerji sağlarlar.

Genel kalıp aşağıdaki gibidir.
H2 + O2 › H2O + 68 Kcal

 
5. Metan Bakterileri 
Bu bakteriler (örneğin, Methanomonas) metan (CH 4 ) oksitleyerek kazandıkları enerjiyi Karbon dioksit ve suyu kullanarakbesin üretmede kullanırlar.Genel kalıp aşağıdaki gibidir: 

Nitrosomonas Enerji üretimi
Elektron taşıma sistemi Nitrosomonas .  Sadece iki enzim, amonyak monooxygenase (AMO) ve hydroxylamine oxidoreductase (HAO) amonyağın nitrite oksidasyonuna katılmaktadırlar. 

Riftia pachytila
 (Sülfür oksitleyici bakterilerde) Enerji üretimi

Elektron taşıma sistemi. Riftia pachytila ve endosymbiontlarda büyük olasılıkla enerji üretimi için benzer sistemler taşımaktadırlar. flavoprotein (FP), cytochrome b (cyt b), cytochrome c (cyt c). flavoprotein (FP), sitokrom b (b), sitokrom c


Kemosentez Resimleri

 • 3
  Fotosentez kemosentez karşılaştırılması

• Fotosentez, bitkilerin karbondioksiti su ile birleştirmek adına ışık enerjisini kullanarak gerçekleştirdiği kimyasal bir süreçtir. Bu kimyasal olay sonrasında bitkiler yaşamlarının devamı için gerekli olan glikozu üretmektedirler.
• Kemosentez, çeşitli bakteri türlerinin hidrojen sülfür gibi inorganik bileşiklerin oksidasyonundan enerji elde etmek adına yapmış oldukları kimyasal süreçtir. Bu kimyasal tepkime sonrasında elde edilmiş olan enerji karbondioksiti su ile reaksiyona sokarak şeker elde etmek adına kullanılır. 10 ay önce

  Fotosentez kemosentez karşılaştırılması  • Fotosentez, bitkilerin karbondioksiti su ile birleştirmek adına ışık enerjisini kullanarak gerçekleştirdiği kimyasal bir süreçtir. Bu kimyasal olay sonrasında bitkiler yaşamlarının devamı için gerekli olan glikozu üretmektedirler.
  • Kemosentez, çeşitli bakteri türlerinin hidrojen sülfür gibi inorganik bileşiklerin oksidasyonundan enerji elde etmek adına yapmış oldukları kimyasal süreçtir. Bu kimyasal tepkime sonrasında elde edilmiş olan enerji karbondioksiti su ile reaksiyona sokarak şeker elde etmek adına kullanılır.

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 10 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 10 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Kemosentez Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 yıl önce

  Kemosentez nedir özellikleri nelerdir sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  K E M O S E N T E ZKemosentez nedir?Kemosentez çeşitleri nelerdir?Kemosentezi hangi canlılar yapar?Azot bakterilerinin önemi nedir?Kemosentezin sonucunda ne olur?Kemosentezle fotosentez arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?style.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  Hatırlayalım !Fotosentezde, yeşil pigmentli klorofile sahip canlılar, ham madde olarak H2O (su) ve CO2 (karbondioksit) ya da H2O yerine H2S veya sadece H2 kullanmak suretiyle organik madde sentez ederler. Fotosentez, enerjiye ihtiyaç gösteren bir olaydır. Bu iş için, klorofil tarafından absorbe edilen güneş ışığının enerjisi harcanmaktadır. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Fotosentezstyle.visibility

  4. Sayfa
  Peki kemosentez nedir?Bazı bakteriler organik maddeleri oksitleyerek enerji kazanırlar.Bu enerjiyi H2O ve CO2′nin birleştirilmesinde kullanarak kendisine lazım olan organik besinleri yaparlar.İşte bu şekilde kimyasal enerjiden faydalanarak organik besinler yapılmasına kemosentez denir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  Kemosentezi hangi canlılar yapar?Demir bakterileri Sülfür bakterileri Hidrojen bakterileri Azot bakterileri kemosentez yapan canlılardır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  Kemosentez çeşitleri nelerdir?Demir bakterileri: FeCO3 ı oksitleyerek enerji sağlarlar. Bu enerjiyle de karbonhidrat ,yağ ve protein gibi maddeler sentezlerler. FeCO3 + O2 + H2O Fe(OH)3 + CO2+ENERJİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  2. Sülfür bakterileri: H2S’yi oksitler ve çıkan kimyasal enerjiyle de kendilerine glikoz sentezlerler. H2S + 3/2 H2  H2O + SO2 + ENERJİ style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  3. Hidrojen bakterileri: H2’yi oksitleyerek enerji sağlarlar. H2 + O2 → H2O + 68 Kal (ENERJİ) style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  4. Azot bakterileri: N bileşiklerini oksitlerler.Nitrosomanos2 NH3 + 3O2 → 2 HNO2 + 2 H2O + 158 Kal (enerji) Nitrit asit (nitritleşme)Nitrosococus2 HNO2 + O2 → 2 HNO3 + 43 Kal (enerji) style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  Azot bakterilerinin önemi nedir?Azot,bitkiler için çok önemli bir element olmasına karşı topraktaki azot bitkisel ve hayvansal organik artıkların çürümesinden meydana gelmiş amonyak halinde bulunmaktadır.Bitkiler bu haldeki azottan faydalanamazlar.Azotun bitkilerin faydalanabileceği hale gelmesi için amonyağın nitrat ve nitrit tuzları haline gelmesi gerekir.Önce nitrit bakterileri amonyağı(NH3) oksitleyerek nitrik asit(HNO2) haline getirir ve kendisi için gerekli olan enerjiyi kazanır.Bu enerjiyi de kendilerine lazım olan organik madde yapımında kullanırlar. Nitrik asit haline gelen bileşikler daha sonra nitrat bakterileri tarafından tekrar oksitlenerek nitrat asidine(HNO3) çevrilir.Burada meydana gelen enerji nitrat bakterileri tarafından organik besin maddeleri yapımındakullanılır.İki safhada sonuçlanan bu olaya nitrifikasyon denir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  Azot döngüsüstyle.visibility

  12. Sayfa
  Kemosentezin sonucunda ne olur?Bazı zararlı maddeler ortadan kaldırılmış,Bitkilerin alabileceği tuzlar oluşturulmuş,Kimyasal enerji kazanılmış,Organik besin sentezlenmiş olmaktadır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  Kemosentezle fotosentez arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? Kemosentez ve fotosentezin benzerlikleriİnorganik maddelerden organik madde sentezlenir.Karbondioksit tüketilir.ATP sentezlenir.Enzimatik reaksiyonlarla gerçekleşir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  Kemosentez ve fotosentezin farklılıkları KEMOSENTEZOrganik madde sentezinde kimyasal enerji kullanılır.Klorofile gerek yoktur.Besin sentezi hem ışıklı hem de karanlık ortamda gerçekleşebilir FOTOSENTEZOrganik madde sentezinde ışık enerjisi kullanılır.Klorofil gereklidir.Besin sentezi sadece ışıklı ortamda gerçekleşir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz…2 Sinem İREZ6 Büşra PASPAL 10-ESorusu olan var mı ?style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Kemosentez ve Fotosentez Nedir? Karşılaştırması ve Özellikleri Konu Anlatımı Sunusu - Powerpoint (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ

  2. Sayfa
  FOTOSENTEZYeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine fotosentez denir. Genel fotosentez formülüşeklindedir.

  3. Sayfa
  Denklemden görüldüğü gibi kullanılan karbondioksit oranında oksijen açığa çıkmaktadır. Bu durum doğada bu iki maddenin dengesinin sağlanmasında etkilidir.Fakat fotosentez hiç şüphesiz bu kadar basit bir olay değildir.Fotosentez hadisesi 2 ana safhada incelenebilir.

  4. Sayfa
  1. Işık Reaksiyonları Safhası 1.1. Hill Reaksiyonu 1.2. Fotofosforilizasyon 1.2.1. Devirli Fotofosforilizasyon 1.2.2. Devirsiz Fotofosforilizasyon2. CO2’nin Kullanılma Reaksiyonları

  5. Sayfa
  1. Işık Reaksiyonları SafhasıGüneş ışığının klorofil tarafından emilmesi, emilen bu ışık enerjisi sayesinde suyun parçalanması ve ışığın kimyasal enerji halinde depo edilmesi olaylarının gerçekleştiği birinci kademedir.

  6. Sayfa
  Işık reaksiyonları kloroplastların granum kısımlarında meydana gelir.

  7. Sayfa
  Bu aşamada ışık mutlaka gereklidir ve bu safha hararete karşı hassas değildir.Işık Reaksiyonları Safhası’nda 1.1. Hill Reaksiyonu 1.2. Fotofosforilizasyon 1.2.1. Devirli Fotofosforilizasyon 1.2.2. Devirsiz Fotofosforilizasyonreaksiyonları görülür.

  8. Sayfa
  1.1. Hill Reaksiyonu Kloroplastlardan izole edilen süspansiyona ışık verildiği zaman Fe+++ (Ferri) iyonları Fe++ (Ferro) iyonlarına indirgenmekte ve 1 molekül O2 açığa çıkmaktadır.

  9. Sayfa
  Bu deney ilk defa B. Hill (1939) tarafından gerçekleştirildiği için bu reaksiyona Hill Reaksiyonu denir. Hill Reaksiyonu

  10. Sayfa
  1.2. Fotofosforilizasyon Fotofosforilizasyon, ışık enerjisinin yakala-narak ATP üretilmesi anlamına gelir. Fotosentezin Işık Reaksiyonları Safhası’nda devirli ve devirsiz olmak üzere 2 tip fotofosforilizasyon vardır

  11. Sayfa
  1.2.1. Devirli Fotofosforilizasyon 1.2.2. Devirsiz Fotofosforilizasyon

  12. Sayfa
  Sonuç olarak fotosentezin ışık reaksiyonları safhasında ATP ve NADPH2 hasıl olur.

  13. Sayfa
  2. CO2’nin Kullanılma ReaksiyonlarıBu safhada CO2 gereklidir. Ayrıca bu safha hararete karşı hassastır. Bu devre reaksiyonları kloroplastların stroma kısımlarında cereyan eder.

  14. Sayfa
  Fotosentezin bu safhası Calvin-Benson Çemberi ile özetlenmeye çalışılmıştır. Bu reaksiyon 4 aşamada tamamlanır.

  15. Sayfa
  a) CO2 ribulozdifosfat’a bağlanır. Bundan 3 karbonlu 2 molekül PGAsit hasıl olur.

  16. Sayfa
  b) Işık safhasında sentezlenen NADPH2’lerin H’leri ile ATP’lerin Fosfat gruplarının katılımı ile 2 molekül 3 karbonlu PGAldehit oluşur.

  17. Sayfa
  c) 3karbonlu PGAldehitin bir kısmı sakkaroz, nişasta, pektin vs. oluşur. Diğer kısmı sedoheptuloz-7 fosfat ile birleşerek ribozfosfat ve ksilozfosfat’ı oluşturur. Bu ikisinden de ribulozfosfat(5C) meydana gelir.

  18. Sayfa
  d) Ribulozfosfat(5C)’ın yapısına ATP katılmasıyla Ribulozdifosfat hasıl olur.

  19. Sayfa
  Fotosentez Hızına Etki Eden FaktörlerCO2 Yoğunluğu: Belli bir orana kadar fotosentezi hızlandırır. Sonra fotosentez hızı sabitlenir.Işık Şiddeti: Belli bir orana kadar fotosentezi hızlandırır. Işığın etkisi gölge ve güneş bitkilerinde farklı etki yapabilir.Sıcaklık: Fotosentez için gerekli optimum sıcaklık 20-300C’dir.Mineraller: Özellikle Fe, Mn ve Mg azlığı klorofil eksikliğine sebep olacağından fotosentez hızını düşürür.Stoma ve kloroplast sayısı: Fotosentez hızı bu ikisi ile doğru orantılıdır.

  20. Sayfa
  KemosentezGüneş enerjisi yerine kimyasal enerjiden yararlanarak organik bileşikler yapılması olayına kemosentez denir.Kemosentez yapan canlılar birçok maddenin formunu değiştirerek yüksek yapılı canlıların kullanabileceği hale dönüştürürler.

  21. Sayfa
  Azot BakterileriToprakta bulunan azotun bitkilerin daha iyi yararlanabileceği hale dönüşmesi için nitrifikasyon olayının gerçekleşmesi gerekir.Nitrifikasyon Amonyak (NH3)’ın Nitrit (HNO2) ve Nitrat (HNO3) ’a dönüşmesidir.Nitrifikasyonu Nitrosomonas bakterileri ve Nitrat bakterileri sağlar.

  22. Sayfa
  Nitrosomonas bakterisi Amonyak’ı Nitrit’e çevirir.2NH3 + O2 2HNO2 + 2H2O + EnerjiBuradan kazandığı kimyasal enerjiyi güneş ışığı yerine kullanarak ihtiyaç duyduğu organik maddeleri sentezler.

  23. Sayfa
  Nitrat bakterisi ise Nitrit’i Nitrat’a çevirir. 2HNO2 + O2 2HNO3 + 43 Cal.Buradan kazandığı 43 caloriyi güneş ışığı yerine kullanarak ihtiyaç duyduğu organik maddeleri sentezler

  24. Sayfa
  Kükürt BakterileriBu bakteriler proteinlerin kokuşmasından meydana gelen H2S bileşiğini oksitleyerek enerji elde ederler.2H2S + O2 2H2O + 2S + Enerji

Kemosentez Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kemosentez Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Fotosentez kemosentez karşılaştırılması

• Fotosentez, bitkilerin karbondioksiti su ile birleştirmek adına ışık enerjisini kullanarak gerçekleştirdiği kimyasal bir süreçtir. Bu kimyasal olay sonrasında bitkiler yaşamlarının devamı için gerekli olan glikozu üretmektedirler.
• Kemosentez, çeşitli bakteri türlerinin hidrojen sülfür gibi inorganik bileşiklerin oksidasyonundan enerji elde etmek adına yapmış oldukları kimyasal süreçtir. Bu kimyasal tepkime sonrasında elde edilmiş olan enerji karbondioksiti su ile reaksiyona sokarak şeker elde etmek adına kullanılır.
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)